loader image
PL

Spółki grupy SenseMaking

Consulting Group

Audit & Certification

Automation & Robotics

Digital Lab

Bądź na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera

7 obszarów konsultingu ważnych dla sukcesu cyfrowej transformacji

utworzone przez | 22.08.2020

Firmy, to coraz częściej zautomatyzowane organizacje, w których rola człowieka jest mocno ograniczona, a wyobraźnia pozwala nam myśleć o nieodległej przyszłości, w której będą one realizować swoje cele bez udziału człowieka. 

Procesy – wiedza- aktorzy

Transformacja cyfrowa domaga się przemyślenia na nowo choreografii trzech podstawowych elementów, które decydują o sukcesie organizacji : 

  • architektury procesów biznesowych, 
  • wiedzy, 
  • aktorów, jak łącznie można nazywać ludzi, maszyny i oprogramowanie, wykorzystujące big data sztuczną inteligencję. 

Zwinność (agile) jest tym gorącym słowem w biznesie, który opisuje szybkie synchronizowanie tych elementów, zwłaszcza autonomię aktorów, którzy świadomie korzystając z wiedzy – niejako on line – modyfikują swoje działania w procesach, dostosowując je do wyników analiz i własnego oglądu środowiska, w którym działają. Tak więc zróżnicowane kompetencje w zespole, wysoki poziom odpowiedzialności i integrująca kultura organizacyjna oraz wartości przesądzają o tym, czy zwinność jest wpisana w tożsamość organizacji.

Industry 4.0

Trzy poprzednie rewolucje przemysłowe oparte były na mechanizacji, elektryczności i IT, Przemysł 4.0, jak nazywamy zmiany, które aktualnie nadchodzą wykorzystuje na wielką skalę internet, szybki przesył danych, mobilność, maszynowe uczenie się i sztuczna inteligencję, splatając wszystkie te elementy w globalną sieć. Jakie ma to konsekwencje dla przyrostu wiedzy, zobaczyć możemy poprzez liczby. Pod koniec lat 80. mniej niż 1% globalnej informacji przechowywane było w formacie cyfrowym, a do 2012 r. liczba ta przekroczyła 99%. Co 3 lata ludzkość jest w stanie gromadzić więcej informacji niż od początku cywilizacji. Tylko dzięki zautomatyzowanym procesom algorytmicznego przekształcania istniejących informacji w praktyczną wiedzę jesteśmy jeszcze w stanie panować nad nadmiarem i złożonością. 

Konsulting w świecie cyfrowej transformacji

Co nie oznacza, że ta praktyczna wiedza gwarantuje sukces. Jak pokazują badania, aż 50-80% założonych celów nie jest w biznesie osiągana, zatem chcąc poprawić te parametry warto sięgnąć po zewnętrznych ekspertów, którzy uruchomią procesy facylitacyjne, zaproponują najlepsze branżowe praktyki i odpowiednie narzędzia. Według FEACO (the European Federation of Management Consultancies Associations) (2019) istnieje siedem głównych segmentów doradztwa, ważnych dla powodzenia transformacji cyfrowej.

Działania konsultingowe w tych obszarach polegają na:

  • zarządzanie finansami i ryzykiem: analizy i przeprojektowanie budżetu, pozyskiwanie inwestorów, wdrażanie nowych modeli biznesowych; szacowanie kluczowych ryzyk i tworzenie scenariuszy zarządzania ryzykiem; wspieranie klientów w zakresie przestrzegania przepisów i rozwijanie zarządzania zgodnością (compliance).
  • zarządzanie operacyjne: reengineering procesów (BPR) i wskaźniki efektywności; rozwój produktów; badania i rozwój – innowacje (B +R); integracja rozwiązań Client/Supplier Relations Management (CRM/SRM);  zakupy i łańcuch dostaw. 
  • zarządzanie ludźmi i zmianą: systemy motywacyjne i oceny, coaching, mentoring, opracowywanie strategii rekrutacyjnych i zarządzania talentami, akcelerowanie procesów zmiany, pomiar osiągania osobistych celów splecionych z celami firmy.
  • sprzedaż i marketing: wykorzystanie kanałów cyfrowych w marketingu, narzędzia analityczne, social media, e-commerce
  • strategia: badanie rynku, benchmarking, optymalizacja planowania i modelowania biznesowego, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A).
  • technologia: automatyzacja, robotyzacja, wybór kluczowych narzędzi i technologii ważnych dla transformacji cyfrowej w branży, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i rozwiązań
  • i inne usługi uzupełniają te wyżej opisane i są dodatkowym wsparciem firm poprzez doradztwo w procesie rekrutacyjnym, przygotowywanie indywidualnych planów rozwoju, programów szkoleniowych itp.

Jak mierzyć sukces cyfrowej transformacji?

Nieufność do firm konsultingowych, trzeba dodać, że czasami uzasadniona złymi doświadczeniami z przeszłości bierze się też stąd, że nie zawsze określa się precyzyjnie w umowie korzyści, jakie mają wyniknąć z prawidłowo przeprowadzonego procesu zmiany. Przykładem może być obniżka kosztów, strat związanych z niską jakością wyrobów, skrócenie czasu odpowiedzi na oczekiwania rynku, poprawa komunikacji, zwiększenie lojalności klientów, bezpieczeństwo, wzrost innowacyjnych rozwiązań, zwinność firmy w realizacji projektów, ale też te mniej wymierne, chociaż niezwykle ważne aspekty kultury organizacyjnej, takie jak utożsamianie się pracowników z firmą, elastyczność, odpowiedzialność, etyczna postawa. 

Konsulting prowadzący do takich rezultatów nie tylko będzie miał dobre ROI (return on investment), ale również zbuduje długotrwałe relacje i zaufanie.