loader image
PL

Spółki grupy SenseMaking

Consulting Group

Audit & Certification

Automation & Robotics

Digital Lab

Bądź na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera

Poznaj SenseMaking A&R

O nas

Zajmujemy się projektowaniem środowisk gdzie inteligentne rozwiązania cyfrowe łączą się z umiejętnościami typowymi tylko dla ludzi. Wierzymy, że na przecięciu kompetencji maszyn i człowieka jest miejsce dla wszystkich otwartych na zmiany. Jest też miejsce na innowacje, inteligentne produkty, odpowiedzialność i kreatywność.

Nowy rodzaj firmy konsultingowej

Czerpiemy siłę z różnorodności i wyzwań

Nie jesteśmy typową firmą konsultingową. Pracujemy w obszarze transformacji cyfrowej, która wymaga ciągłego uczenia się, empatii, by zrozumieć potrzeby klientów i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Naszą firmę tworzy zespół i partnerzy z różnych środowisk – technologicznych, naukowych, NGO’s, design’u i strategii biznesowej. Łączymy siły, aby pomóc ambitnym organizacjom wyróżnić się, stawać bardziej konkurencyjnymi i bardziej cyfrowymi.

Tworzymy oryginalne rozwiązania

Każdy klient jest dla nas ważny, przychodzi z innymi potrzebami, które wymagają poszukiwania oryginalnych rozwiązań. Wierzymy, że w świecie ciągłych zmian właściwa strategia musi być elastyczna, wspomagana procesami Lean Management. Zajmujemy się prowadzeniem diagnoz biznesowych, prototypowaniem, testowaniem i wdrażaniem innowacji. Unikamy spekulacji i szablonowych rozwiązań. Jesteśmy też ekspertami w sytuacjach kryzysowych – potrafimy działać w oparciu o krótkie  iterwencje i szybkie sprinty.

Dbamy o ciągłe doskonalenie

Sukces przynosi nowe realia i nowe sposoby pracy. Oprócz wdrażania innowacji cyfrowych dbamy także o rozwój kultury organizacyjnej, umiejętności i wiedzy. Naszym celem jest budowanie solidnego fundamentu ciągłego doskonalenia, który tworzymy inspirując, komunikując i edukując.

Jesteśmy odpowiedzialni

Nasze dążenie do zmian nie kończy się na tworzeniu produktów. Naszym obowiązkiem jest wykorzystać wiedzę i zdolności w drodze do lepszego rozumienia potencjału jaki dają technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja w budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich. Refleksja etyczna towarzyszy wszystkim naszym przedsięwzięciom.

Nasza misja

SenseMaking Automation&Robotics powstało, by poszukiwać i re-negocjować sens tego, co powszechnie nazywamy transformacja cyfrową.

SenseMaking
Digital Lab®

Miejsce na eksperymenty, testowanie pomysłów i rozwój innowacji cyfrowych – budowane z myślą o przyszłości. SenseMaking Digital Lab umożliwia pracę nad prototypami nowych rozwiązań i prowadzenie badań UX.

Nasz zespół

Prof UJ dr hab. Roman Batko

prof. UJ dr hab. Roman Batko – prezes zarządu i współzałożyciel firmy. Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami, zarządzaniu jakością, zarządzaniu projektami, kontroli zarządczej, systemach ocen i ewaluacji, a także zarządzaniu innowacją, strategiami cyfrowymi i automatyzacją. Prowadzi badania nad zagadnieniami związanymi z organizacjami przyszłości: robotyzacją, cyborgizacją, nowymi formami komunikowania, zagadnieniami związanymi ze zmianami na rynku pracy, a także tworzeniem sieci technologicznych, w których radykalnie zmienia się pozycja człowieka. Członek zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie “Digital Technologies, Transformations and Skills: Robotics and EU Perceptions” (2018-2020) i „Discourses on European Union I4.0 Innovation (DEUI4I)” (2020-2021). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, poświeconych także transformacji cyfrowej.

dr inż. Janusz Sasak

Wiceprezes zarządu i współzałożyciel firmy. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany wykładowca Akademii Porcesowej BOC oraz trener i projektant robotów softwarowych. Kierownik międzynarodowego zespołu badawczego powołanego przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa (obecnie Vytautas Magnus University). Specjalizuje się w modelowaniu i  optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz wykorzystaniu technologii komputerowych we wspomaganiu procesów zarządczych. Prowadzi badania w zakresie wdrażana i kształtowania relacji w zwirtualizowanej rzeczywistości. Autor i współautor publikacji z zakresu stosowania i wdrażania robotów softwarowych, modelowania i optymalizacji procesów, oraz zarządzania ryzykiem.

Katarzyna Baliga-Nicholson

Partner Spółki. Digital Transformation Director w SenseMaking Automation&Robotics oraz szefowa SenseMaking Digital Lab. Badaczka zjawiska innowacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji, poszukująca interdyscyplinarnych połączeń pomiędzy technologią, sztuką i nauronauką. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami cyfrowymi, zarządzaniu zmianą cyfrową i kreowaniu twórczego środowiska projektowego. Absolwentka University of London gdzie uzyskała Post Graduate Certificate in Education in Business and Economics, posiada także tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania. Członkini zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie “Digital Technologies, Transformations and Skills: Robotics and EU Perceptions” (2018-2020).

dr Tomasz Burczyński

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie ochrony środowiska (odpady), postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz prawie nowych technologii w ujęciu administracyjnoprawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w sądownictwie administracyjnym w charakterze asystenta sędziów WSA i NSA orzekających w sprawach podatkowych. Ekspert w projekcie „E-administracja warunkiem rozwoju Polski” oraz wykładowca w projekcie „Dobre prawo, sprawne rządzenie”, realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partner w spółce SenseMaking Consulting Group.

Patrycja Filarska

Researcher w SenseMaking Consulting Group. Konsultantka i badaczka zarządzania projektami w obszarze nowoczesnych technologii. Ukończyła studia magisterskie z zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Złożyła rozprawę doktorską pt. „Zarządzanie relacjami człowiek -zaawansowane technologie w kontekście faz dojrzałości projektu na przykładzie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej w polskich ośrodkach naukowych”, której obrona planowana jest na drugą połowę 2020 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Uczestniczyła w projektach badawczych UJ i British Academy.